یووین بزرگترین مرکز پیش بینی ورزشی و کازینو آنلاین

آموزش بازی حکم | یووین

آموزش بازی حکم

با آموزش بازی حکم در سایت یووین ، بهترین سایت شرط بندی ایرانی با شما هستیم .


آموزش بازی حکم

بازی حکم آنلاین پولی یک بازی چهار نفره در مشارکت هاي ثابت اسـت، شرکای رو بـه یک دیگر می‌نشینند، و در این بازی از 52 کارت استفاده می شود.در این مطلب کامل ترین آموزش بازی حکم را به شما ارائه می دهیم.

بازی حکم آنلاین بـه این صورت اجرا میشود کـه هر بازیکن ابتدا پنج کارت رو بـه پایین دریافت میکند یعنی کارتهای برعکس کـه دیده نشوند. بعد از این‌کـه نخستین گروه از کارت‌ها پخش شد، حاکم «کـه the Caller نامیده می شود» کارت‌هاي خودرا بررسی می کند و سپس بهترین گزینه برای دست خودرا بعنوان حکم اعلام میکند .

بازیکنان دیگر نباید تا زمانی کـه حاکم بهترین گزینه را برای خود دست انتخاب کرده‌اسـت، کارت خودرا انتخاب کنند. بعد از انتخاب برگ برنده، دیلر بقیه کارت‌ها را در چهار بسته کارت توزیع میکند، در نتیجه هر بازیکن یک دست دارای ۱۳ کارت دارد.

بازی حکم آنلاین یک بازی کارت هیجان انگیز اسـت کـه در ایران بازی می کند ودر حال حاضر محبوب ترین کارت بازی در آنجا اسـت این یک بازی سنتی جنوب آسیا اسـت . این نیاز بـه استراتژی، صبر و مهارت دارد و اگر دوست دارید با کارت بازی کنید و احتمالا با بازی هاي کارت انفرادی خسته شده اید، باید حتماً بـه دنبال بازی حکم آنلاین پولی باشید.

هدف این اسـت کـه نخستین تیم یا بازیکن باشد کـه 7 امتیاز رابه دست آورد.بازی کارت Rung «Piece Court»یک بازی عالی برای عاشقان کارت‌ها اسـت. بازی کارت Rung «بـه شکل Piece»خیلی اعتیادآور و بازی دوستانه اسـت. عموما در پاکستان، هند، بنگلادش، انگلیس و ایالات‌متحده کشور آمریکا بازی میشود.

آموزش بازی حکم

چون و چراهای بازی حکم آنلاین

بازی هاي کارت در همه ی جا بسیار محبوب هستند. مردم از انها لذت میبرند زیرا انها برای رفع خستگی روزانه عالی هستند و این بازی کارت را در کازینو نیز بازی می کنند.این بازی حکم آنلاین پولی کـه در هند و پاکستان بسیار رایج اسـت، چندین نام دارد. طبق معمولً بعنوان لباس مخصوص لقب گرفته اسـت و بـه زبان هندی کلمه “Pees” «Coat Pees» نوشته میشود.

در پاکستان این بازی اغلب بعنوان Rang یا Rung شناخته میشود کـه بـه معنای مغلوب شدن اسـت.در بعضی جاها، برای مثال در گوآ نام “دست انگلیسی” نامیده میشود: در هند کلمه “دست” گاهی بـه معنای “حقه” اسـت .کلمه دادگاه، کت، کوت و یا Kout در تعداد زیادی از بازی‌هاي جنوب آسیا رخ می دهد و هم چنین در سومالی و مالزی هم یافت میشود.

آموزش بازی حکم آنلاین پولی یک بازی چهار نفره در مشارکت هاي ثابت اسـت، شرکای رو بـه یک دیگر می‌نشینند، ودر این بازی از 52 کارت استفاده می شود.بازی حکم آنلاین بـه این صورت اجرا میشود کـه هر بازیکن ابتدا پنج کارت رو بـه پایین دریافت میکند یعنی کارتهای برعکس کـه دیده نشوند. بعد از این‌کـه نخستین گروه از کارت‌ها پخش شد، حاکم «کـه the Caller نامیده می شود» کارت‌هاي خودرا بررسی می کند و سپس بهترین گزینه برای دست خودرا بعنوان حکم اعلام میکند .

بازیکنان دیگر نباید تا زمانی کـه حاکم بهترین گزینه را برای خود دست انتخاب کرده‌اسـت، کارت خودرا انتخاب کنند. بعد از انتخاب برگ برنده، دیلر بقیه کارت‌ها را در چهار بسته کارت توزیع میکند، در نتیجه هر بازیکن یک دست دارای ۱۳ کارت دارد.

بازی حکم آنلاین یک بازی کارت هیجان انگیز اسـت کـه در ایران بازی می کند ودر حال حاضر محبوب ترین کارت بازی در آنجا اسـت این یک بازی سنتی جنوب آسیا اسـت.این نیاز بـه استراتژی، صبر و مهارت دارد و اگر دوست دارید با کارت بازی کنید و احتمالا با بازی هاي کارت انفرادی خسته شده اید، باید حتماً بـه دنبال بازی حکم آنلاین پولی باشید.

هدف این اسـت کـه نخستین تیم یا بازیکن باشد کـه 7 امتیاز رابه دست آورد.بازی کارت Rung «Piece Court»یک بازی عالی برای عاشقان کارت‌ها اسـت. بازی کارت Rung «بـه شکل Piece»خیلی اعتیادآور و بازی دوستانه اسـت. عموما در پاکستان، هند، بنگلادش، انگلیس و ایالات‌متحده کشور آمریکا بازی میشود. این بازی جذاب رو همین حالا در بهترین سایت شرط بندی ایرانی که در انتهای مقاله بهتون معرفی می کنیم بازی کنید .

A، K، Q، J، 10، 9، 8، 7، 6، 5، 4، 3، 2

شروع بازی در جهت عقربه هاي ساعت انجام می شود.برای انتخاب حاکم، هر کس ۱ کارت را از روی یک دسته ورق متحرک دریافت میکند. فردی کـه بالاترین کارت در چهار کارت کشیده را دارد، بعنوان حاکم انتخاب میشودبهد دیلر پاستور را بر می‌زند ودر دور اول 5 کارت بـه همه ی میدهد اول بـه حاکم داده میشود تا براساس کارتهایی کـه در دست دارد حکم را انتخاب کند یعنی از هر خال کـه بیشتر در دستش هست آن را بعنوان حکم انتخاب میکند .

تا زمانی کـه حاکم حکم را انتخاب نکرده اسـت یار او حق دیدن دست خودرا ندارد.پس تا این جا گفتیم کـه در دور اول دیلر بـه بازیکنان 5 تا کارت « پاسور آنلاین » می دهد و بعد ازآن دو تا دو 4 تایی کارت بـه بازیکنان میدهد .

و بعد از این‌کـه همه ی بازیکنان تمام کارتهایشان را گرفتند و دستهایشان را دیدند بازی را شروع میکنند .و تیمی کـه بیشتر از 7 امتیاز در ان دوره از بازی کسب کند برنده بـه حساب می‌آید ودر دوره بعد هم حاکم ازآن گروه برنده انتخاب میشود .اگر در آن دستی کـه بازیکنان در حال بازی باشند تیم کـه حاکم اسـت تمام دست هارو بگیرد درد حالی‌کـه تیم روبه‌رو هیچ دستی نگرفته اسـت تیم حاکم بـه جای 1 امتیاز 2 امتیاز از طرف دیلر میگیرد.اما حالت عکس هم وجوددارد یعنی وقتی تیم حاکم هیچ دستی نگیرد و تیم مقابل همه ی ي دستهارو کسب کند بـه این حالت حاکم کتی گفته میشود و تیم برنده بـه جای 1 امتیاز 3 امتیاز میگیرد

حکم آنلاین شرطی چیست؟

در حکم آنلاین شرطی بطور معمول جهت عقربه ساعت حرکت می کند و بازی شروع میشود این یک بازی با کارت هایي مثل کارت ویزیت اسـت کـه هدف تیم این اسـت کـه 7 امتیاز رابه دست آورند کـه برنده بازی شوند.در حکم آنلاین شرطی در ابتدای هر دست یکی از بازیکنان حاکم می شود.

حاکم بـه معنای واقعی کلمه “حاکم، فرماندار” ودر اصطلاح کارت بازی اسـت، آن رابه یک بازیکن کـه دارای امتیاز خاص در بازی اشاره دارد.اگر تیمی کـه حاکم اسـت 7 دست کامل را بگیرد در حالی‌کـه تیم مقابل دستی را نگرفته باشد تیم حاکم بـه جای 1 امتیاز 2 امتیاز میگیرد.

آموزش بازی حکم | سایت شرط بندی معتبر یووین

اما اگر تیم حاکم دستی نگیرد و تیم مقابل 7 دست کامل بگیرد تیم مقابل بـه جای 2 امتیاز 3 امتیاز میگیردحکم آنلاین شرطی برای دو، یا چهار بازیکن طراحی شده اسـت. از آنجایی کـه نسخه چهار بازیکن محبوب ترین آن اسـت، اول توضیح داده خواهد شد، با این حال نسخه برای دو بازیکن دربخش هاي تغییرات در زیر شرح داده شده اسـت.

در بازی حکم آنلاین شرطی وقتی کـه شـما حاکم میشوید زمانی کـه بشما 5 کارت کـه بشما داده میشود برای انتخاب حکم دستتان را همه ی جوره بسنجید با مهارت و هوش کافی حکم را انتخاب کنین تا بتوانید خوب بازی کنید و 7 دست بازی را بگیرید و برنده مسابقه شویدشاید خیلی ها از شماها راجع بـه بازی حکم آنلاین شرطی و ترفند هاي آن ، و انواع بازی هاي پاسور شرطی آنلاین، اطلاعاتی نداشته باشید.

نتیجه گیری

امیدواریم با مطالعه این مقاله با عنواندیگه اماده یک شرط بندی خوب وعالی در بازی حکم انلاین باشید .

شما میتونید با چهار نفر از  دوستانتون به بازی حکم بپردازید. نترس باشید ،امیدوار یاشید در شرط بندی حکم و هیچ وقت عقب نکشید .

اگر بعد از آموزش بازی حکم با این مقاله علاقه مندید بازی کنید من به شما یک سایت شرط بندی معتبر رو معرفی کنیم . برای بازی کافیست روی بنر زیر کلیک کنید .

همین حالا بازی کن

 

مطالب مرتبط

ورزش سوار کاری
آموزش بازی اتللو
معجزه روح
ورزش لاکراس
آموزش بازی پانتومیم

دیدگاهی بنویسید